Podatki

6 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Javni sektor
Vprašanja in pobude državnih svetnikov in državnih svetnic   87 ogledov 0
DRŽAVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki se nahajajo vsa vprašanja in pobude, ki jih državni svetniki naslovijo na različne institucije v državi. Vprašanja in pobude so prikazane pri vsakem državnem svetniku... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Seja Državnega sveta   69 ogledov 0
DRŽAVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE - seznam rednih in izrednih sej Državnega sveta z vabili (dnevni red, materiali, avdio-video posnetki sej) Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Poročilo o delu Državnega sveta   68 ogledov 0
DRŽAVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE - Gre za letno poročilo o delu Državnega sveta. Na koncu petletnega mandata se pripravi tudi petletno poročilo. Poročila vsebujejo statistične podatke o delu Državnega sveta (mnenja za... Nadaljujte z branjem ...
DOC
PDF
 
Javni sektor
Šifrant Državnega sveta   48 ogledov 0
DRŽAVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE - Gre za osnovne podatke o državnih svetnikih (fotografija, kratek CV), član katere interesne skupine je in v katerih komisijah Državnega sveta deluje. Prav tako so na voljo podatki o... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Seje delovnih teles Državnega sveta   61 ogledov 0
DRŽAVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE - Zbirka vsebuje vabila na seje delovnih teles Državnega sveta (dnevni redi, materiali, vabljeni na seje, mnenja in poročila). Delovna telesa v Državnem svetu so interesne skupine... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
E-Poročevalec Državnega sveta   50 ogledov 0
DRŽAVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE - V E-Poročevalcu Državnega sveta so na enem mestu zbrane zakonodajne pobude in zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti, ki jih v posameznem mandatu vloži Državni svet ter vprašanja in... Nadaljujte z branjem ...
HTML