Podatki

80 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Sociala in zaposlovanje
Analiza stanja psihosocialnih tveganj na delovnih mestih v mikro, malih in srednje velikih podjetjih   3 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Raziskava predstavlja kvantitaven del metodološkega pristopa večje raziskovalne študije v okviru katere so se izvajale tudi fokusne skupine in poglobljeni intervjuji. Poglavitni namen... Nadaljujte z branjem ...
SAV
XLS
 
Prebivalstvo in družba
Raba interneta v Sloveniji, 2001   2 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Poslanstvo ankete je podati izčrpen in podroben vpogled v značilnosti, obnašanje in stališča uporabnikov interneta v Slovenji. Omogočila bo tudi vrsto metodoloških raziskav v okviru... Nadaljujte z branjem ...
 
Prebivalstvo in družba
Mnenjska raziskava o priključitvi k EU   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Raziskava ugotavlja mnenja državljanov o vstopu v EU. Je prva široko zastavljena in usklajena evropska raziskava o razpoloženju ljudi v pridruženih članicah in Turčiji (slednja z EU... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Okolje in prostor
Izdelava strateškega in operativnega načrta komuniciranja z lokalnimi skupnostmi pri načrtovanju odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Namen raziskave je bil izdelati načelno komunikacijsko strategijo pri lociranju in urejanju trajnega odlagališča nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov in konkretni operativni načrt... Nadaljujte z branjem ...
 
Zdravje
Spoznavni zemljevid Slovenije   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - V raziskavi je sodelovalo 1291 prebivalcev Slovenije (standardni reprezentativni vzorec okrepljen po pokrajinah). Vprašalnik je vseboval 54 enostavnih in sestavljenih vprašanj, praviloma... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Prebivalstvo in družba
Velenje 2000   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Osrednja raziskava raziskovalnega projekta Velenje 2000 je istoimenska raziskava Velenje 2000 - Prebivalci o razvojnih problemih občine Velenje. Ta osrednja raziskava predstavlja celotni... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Zdravje
Raziskava o navadah ljudi pri uporabi zdravil   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Namen raziskave je bilo preveriti, kakšne so navade slovenskih gospodinjstev pri uporabi in varnem ravnanju z zdravili. Informant (anketiranec) je bila praviloma tista oseba v... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Izobraževanje. kultura in šport
Alpe - Jadran regije   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Cilj je bil raziskati regionalno in nacionalno identiteto prebivalcev Koroške, Slovenije in Furlanije-Julijske krajine. Prav tako se je preverjalo, kakšen... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Sociala in zaposlovanje
Anketa o kadrovskem potencialu 1994   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Anketa o delovni sili daje mednarodno primerljive kazalnike stanja in sprememb na slovenskem trgu dela in je tudi bogat vir podatkov o položaju... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Deviacije na Slovenskem pred sto leti   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Z raziskavo o deviacijah pred sto leti na Slovenskem so avtorji želeli ugotoviti ali se javno mnenje o t.im. grdem in nemarnem vedenju ljudi s časom spreminja in če se spreminja, kako se... Nadaljujte z branjem ...