Podatki

5 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Javni sektor
Evidenca o opravljenih strokovnih izpitih inšpektorjev   129 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, INŠPEKTORAT RS ZA OBRAMBO - Podatki o inšpektorjih za obrambo, ki so opravili strokovni izpit za inšpektorja (četrti odstavek 86. člena Zakona o obrambi in 12. člen Zakona o inšpekcijskem nadzoru). Omejitve glede... Nadaljujte z branjem ...
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Seznam zaseženih predmetov prekrškovnega organa   69 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, INŠPEKTORAT RS ZA OBRAMBO - Podatki o predmetih iz prekrškovnih zadev, ki jih je zasegla pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa v postopku o prekršku (203. in 206. člen Zakona o prekrških). Omejitve glede... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca izdanih službenih izkaznic Inšpektorata RS za obrambo   55 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, INŠPEKTORAT RS ZA OBRAMBO - Podatki o inšpektorjih za obrambo, ki jim je bila izdana službena izkaznica inšpektorja za obrambo (četrti odstavek 86. člena Zakona o obrambi). Omejitve glede osebnih podatkov Nadaljujte z branjem ...