Okolje in prostor

4 najdene zbirke

Show Search Facets »
Okolje in prostor
Celinske vode ali njihovi deli, na katerih je prevoz tovora in uporaba plovil na motorni pogon dovoljena   22 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE - Plovba na motorni pogon po celinskih vodah v Republiki Sloveniji je prepovedana. Na posameznih celinskih vodah ali njihovih delih pa je plovba na motorni pogon lahko izjemoma dovoljena,... Nadaljujte z branjem ...
ZIP
 
Okolje in prostor
Območje invazivk v občini Šmartno pri Litiji   18 ogledov 0
OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI - Invazivka je: navadno v množini tujerodna vrsta, zlasti rastlinska, ki izpodriva avtohtone vrste. Nadaljujte z branjem ...
CSV
 
Okolje in prostor
Izdelava strateškega in operativnega načrta komuniciranja z lokalnimi skupnostmi pri načrtovanju odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Namen raziskave je bil izdelati načelno komunikacijsko strategijo pri lociranju in urejanju trajnega odlagališča nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov in konkretni operativni načrt... Nadaljujte z branjem ...
 
Okolje in prostor
Stališča prebivalcev občine Bled o obnovi HE Moste   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Namen raziskave je izvedeti, kakšen je odnos prebivalcev občine Bled do obnove hidroelektrarne Moste in koliko so informirani o problematiki obnove. Prebivalce so spraševali tudi o... Nadaljujte z branjem ...
POR