Podatki

93 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Okolje in prostor
Športni objekti na območju občine Pesnica   22 ogledov 0
OBČINA PESNICA - Podatkovna zbirka prikazuje območja javnih športnih objektov v občini Pesnica, ki so namenjeni različnim športnim aktivnostim. Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Otroška igrala na območju občine Rače-Fram   49 ogledov 0
OBČINA RAČE-FRAM - Podatkovna zbirka prikazuje lokacije območij, kjer so postavljena otroška igrala, ki se nahajajo na javnih površinah (javna otroška igrišča) in v ograjenih območjih vrtcev (vrtčevska... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Športni objekti na območju Mestne občine Maribor   36 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Podatkovna zbirka prikazuje območja javnih športnih objektov v Mestni občini Maribor, ki so namenjeni različnim športnim aktivnostim. Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Športni objekti na območju občine Starše   27 ogledov 0
OBČINA STARŠE - Podatkovna zbirka prikazuje območja javnih športnih objektov v občini Starše, ki so namenjeni različnim športnim aktivnostim. Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Otroška igrala na območju občine Pesnica   21 ogledov 0
OBČINA PESNICA - Podatkovna zbirka prikazuje lokacije območij, kjer so postavljena otroška igrala, ki se nahajajo na javnih površinah (javna otroška igrišča) in v ograjenih območjih vrtcev (vrtčevska... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Kolesarske steze na območju Mestne občine Maribor   17 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Kolesarska steza je del cestišča, ki ni v isti ravnini kot vozišče ali je od njega ločena kako drugače in je namenjena prometu koles in koles s pomožnim motorjem; pogosto je v kombinaciji... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Postaje in postajališča javnega potniškega prometa na območju Mestne občine Maribor   14 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Avtobusna postajališča so namenjena ustavljanju avtobusov v javnem linijskem cestnem prometu. Vse informacije o voznih redih, poteku prog in avtobusnih postajališčih so dostopne na... Nadaljujte z branjem ...
HTML
WMS
 
Okolje in prostor
Kolesarske turistične poti na območju Mestne občine Maribor   62 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Prikaz kolesarskega turističnih poti v Mestni občini Maribor v navezavi z okoliškimi občinami. Omrežje kolesarskih koridorjev dopolnjujeta še daljinski kolesarski poti: Dravska... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Zbirni centri na območju občine Rače-Fram   41 ogledov 0
OBČINA RAČE-FRAM - Zbirni center je objekt za prevzemanje odpadkov, vključno z njihovim predhodnim sortiranjem in predhodnim skladiščenjem za namene prevoza do naprave za obdelavo odpadkov. Občani lahko tja... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Otroška igrala na območju občine Hoče-Slivnica   32 ogledov 0
OBČINA HOČE - SLIVNICA - Podatkovna zbirka prikazuje lokacije območij, kjer so postavljena otroška igrala, ki se nahajajo na javnih površinah (javna otroška igrišča) in v ograjenih območjih vrtcev (vrtčevska... Nadaljujte z branjem ...
WMS