Podatki

9 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Promet in infrastruktura
Občinske ceste v mestni občini Slovenj Gradec   51 ogledov 0
MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC - Evidenca podatkov o občinskih cestah v mestni občini Slovenj Gradec v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Zbirka vsebuje linijske prikaze osi občinskih... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v mestni občini Slovenj Gradec   22 ogledov 0
MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC - Enote registrirane kulturne dediščine na območju mestne občine Slovenj Gradec, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Kulturni objekti v mestni občini Slovenj Gradec   15 ogledov 0
MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC - Seznam kulturnih objektov v mestni občini Slovenj Gradec. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML