Okolje in prostor

47 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Okolje in prostor
Evidenca izdanih potrdil o namenski rabi zemljišč v Mestni občini Novo mesto   1 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Zbirka vsebuje podatke o vlagateljih in izdanih potrdilih o namenski rabi prostora, evidenca se vodi v dokumentnem sistemu ODOS. Nadaljujte z branjem ...
 
Okolje in prostor
Evidenca izdanih projektnih pogojev za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja v Mestni občini Novo mesto   1 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - V zbirki se nahajajo podatki o izdanih projektnih pogojih za izdelavo dokumentacije, za izvajanje gradnje in uporabo objekta. Evidenca se vodi v dokumentnem sistemu ODOS. Nadaljujte z branjem ...
 
Okolje in prostor
Evidenca o izdaji potrdila o datumu spremembe namenske rabe po ZUJF v Mestni občini Novo mesto   1 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - V zbirki se nahajajo podatki o izdanih potrdilih o datumu spremembe namenske rabe po ZUJF. Evidenca se vodi v dokumentnem sistemu ODOS. Nadaljujte z branjem ...
 
Okolje in prostor
Evidenca pobud za spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto   1 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Zbirka vsebuje podatke o pobudah za spremembo namenske rabe ali prostorsko ureditvenih pogojev OPN. Evidenca se vodi v dokumentnem sistemu ODOS. Nadaljujte z branjem ...
 
Okolje in prostor
Evidenca prijav na projekte v Mestni občini Novo mesto   1 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - V zbirki se nahajajo podatki o izdanih mnenjih glede skladnosti gradnje s prostorsko izvedbenimi akti in drugimi predpisi občine. Evidenca se vodi v dokumentnem sistemu ODOS. Nadaljujte z branjem ...
 
Okolje in prostor
Občinski prostorski načrt v Mestni občini Novo mesto   1 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Zbirka vsebuje podatke o namenski rabi prostora, enotah urejanja prostora, načinih urejanja prostora in podatke o obstoječi in načrtovani gospodarski javni infrastrukturi. Nadaljujte z branjem ...
ASP