Okolje in prostor

379 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Okolje in prostor
Nastale količine odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti in ravnanje z njimi (tone) po kohezijskih in statističnih regijah, Slovenija, letno   3 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Nastale količine... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Okolje in prostor
Nastale količine odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti in ravnanje z njimi (tone) po dejavnostih, Slovenija, letno   3 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Nastale količine... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Okolje in prostor
Investicije za varstvo okolja v industriji po namenu - SKD 2008 (1000 EUR), Slovenija, letno   3 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Investicije za varstvo... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Okolje in prostor
Proizvodnja sektorja okoljskega blaga in storitev (1000 EUR), Slovenija, letno   3 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Proizvodnja sektorja... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Okolje in prostor
Voda po vodnih virih [1000 m3], kohezijski regiji in statistične regije, Slovenija, letno   3 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Voda po vodnih virih... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Okolje in prostor
Teritorialne enote in hišne številke po kohezijskih regijah, Slovenija, 2000 - 2018   2 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Teritorialne enote in... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Okolje in prostor
Stavbe s stanovanji in drugimi bivalnimi prostori glede na vrsto stavbe, preračun na občine, veljavne dne 1. 1. 2007, Slovenija, popis 2002   2 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Stavbe s stanovanji in... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Okolje in prostor
Stavbe s stanovanji po letu zgraditve stavbe, preračun na občine, veljavne dne 1. 1. 2007, Slovenija, popis 2002   2 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Stavbe s stanovanji po... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Okolje in prostor
Stanovanja po letu zadnje prenove, preračun na občine, veljavne 1. 1. 2007, Slovenija, popis 2002   2 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Stanovanja po letu... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Okolje in prostor
Naseljena stanovanja po povprečni površini stanovanja na osebo, preračun na občine, veljavne dne 1. 1. 2007, Slovenija, popis 2002   2 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Naseljena stanovanja po... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS