Finance in davki

282 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Finance in davki
Viri financiranja socialne zaščite (mio. EUR), Slovenija, letno   13 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Viri financiranja... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Finance in davki
Povprečni mesečni stroški dela na zaposleno osebo (EUR) po področjih dejavnosti, Slovenija, letno, začasni podatki   11 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Povprečni mesečni... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Finance in davki
Okoljski davki po vrsti davka (mio EUR), Slovenija, letno   11 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Okoljski davki po vrsti... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Finance in davki
Celotni izdatki za socialno zaščito (mio. EUR), Slovenija, letno   11 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Celotni izdatki za... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Finance in davki
Povprečne letne stopnje rasti harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin (%, povprečje leta / povprečje prejšnjega leto), Slovenija, letno   10 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Povprečne letne stopnje... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Finance in davki
Povprečna porabljena denarna sredstva gospodinjstev, Slovenija, večletno   9 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Povprečna porabljena... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Finance in davki
Izdatki za RRD v poslovnem sektorju (1000 EUR) po viru financiranja in velikostnem razredu podjetja, Slovenija, letno   9 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Izdatki za RRD v... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Finance in davki
Notranji izdatki za RRD v poslovnem sektorju (1000 EUR) po vrsti stroškov in dejavnosti podjetja (SKD 2008), Slovenija, letno   9 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Notranji izdatki za RRD... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Finance in davki
Celotni izdatki za socialno zaščito (% od BDP), Slovenija, letno   9 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Celotni izdatki za... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS
 
Finance in davki
Povprečna bruto plača za plačano uro za oktober (po Raziskovanju o strukturi plače) po spolu in velikostnih razredih podjetij, Slovenija, večletno   8 ogledov 0
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Povprečna bruto plača... Nadaljujte z branjem ...
PCAXIS