Pravosodje, pravni sistem in javna varnost

4 najdene zbirke

Show Search Facets »
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Vpisnik Tržnega inšpektorata RS za zadeve prekrškov, v katerih se izda odločba o prekršku   84 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - TRŽNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE - Vpisnik vsebuje podatke iz prekrškovnih zadev, v katerih se izda prekrškovna odločba z izrekom globe, ki so skladni z določili 6. člena Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in... Nadaljujte z branjem ...
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Vpisnik Tržnega inšpektorata RS za zadeve, v katerih se vloži obdolžilni predlog   66 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - TRŽNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE - Vpisnik vsebuje podatke iz prekrškovnih zadev, v katerih se izda prekrškovna odločba z izrekom opomina, ki so skladni z določili 7. člena Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in... Nadaljujte z branjem ...
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Seznam odvzetih predmetov Tržnega Inšpektorata RS   65 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - TRŽNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE - Pomožna knjiga vsebuje podatke iz prekrškovnih zadev, v katerih se je opravil odvzem predmetov, ki so skladni z določili 8. člena Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih... Nadaljujte z branjem ...