Prebivalstvo in družba

50 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Prebivalstvo in družba
REFERENDUMI V REPUBLIKI SLOVENIJI   910 ogledov 1
DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA - Evidenca vsebuje; Odlok o razpisu; izidi glasovanja po voliščih; izidi glasovanja po volilnih okrajih; izidi glasovanja po volilnih enotah; poročilo o izidu glasovanja in o izidu... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Prebivalstvo in družba
Raba interneta v Sloveniji, 2001   2 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Poslanstvo ankete je podati izčrpen in podroben vpogled v značilnosti, obnašanje in stališča uporabnikov interneta v Slovenji. Omogočila bo tudi vrsto metodoloških raziskav v okviru... Nadaljujte z branjem ...
 
Prebivalstvo in družba
Mnenjska raziskava o priključitvi k EU   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Raziskava ugotavlja mnenja državljanov o vstopu v EU. Je prva široko zastavljena in usklajena evropska raziskava o razpoloženju ljudi v pridruženih članicah in Turčiji (slednja z EU... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Prebivalstvo in družba
Velenje 2000   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Osrednja raziskava raziskovalnega projekta Velenje 2000 je istoimenska raziskava Velenje 2000 - Prebivalci o razvojnih problemih občine Velenje. Ta osrednja raziskava predstavlja celotni... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Prebivalstvo in družba
Vloga nacionalnega parlamenta v EU – primer Državnega zbora RS, 2004   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Raziskava o stališčih poslancev o delovanju Državnega zbora RS daje vpogled v stališča poslancev glede nekaterih temeljnih elementov parlamentarizma v sodobnih liberalnih demokracijah. Na... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Prebivalstvo in družba
Vloga nacionalnega parlamenta v EU – primer Državnega zbora RS, 2006   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Raziskava o stališčih poslancev o delovanju Državnega zbora RS daje vpogled v stališča poslancev glede nekaterih temeljnih elementov parlamentarizma v sodobnih liberalnih demokracijah. Na... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Prebivalstvo in družba
Vloga nacionalnega parlamenta v EU – primer Državnega zbora RS, 2008   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Raziskava o stališčih poslancev o delovanju Državnega zbora RS daje vpogled v stališča poslancev glede nekaterih temeljnih elementov parlamentarizma v sodobnih liberalnih demokracijah. Na... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Prebivalstvo in družba
Delovanje Skupščine Republike Slovenije v procesu njenega preoblikovanja, 1991   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Raziskava o stališčih poslancev o delovanju Skupščine RS daje vpogled v stališča poslancev glede nekaterih temeljnih elementov parlamentarizma v državi v tranziciji ter znotraj... Nadaljujte z branjem ...
POR