Podatki

15 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Izobraževanje. kultura in šport
Zbirka podatkov o štipendistih   66 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT - Zbirka vsebuje naslednje podatke: Osebno ime (ime, priimek), EMŠO, davčna številka, spol, datum (dan, mesec, leto), kraj rojstva (naselje, država), državljanstvo, prebivališče (stalno,... Nadaljujte z branjem ...
 
Izobraževanje. kultura in šport
Zbirka podatkov o izdanih potrdilih o izpolnjevanju pogojev za opravljanje reguliranih poklicev na področju vzgoje in izobraževanja   36 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT - Zbirka vsebuje naslednje podatke: osebno ime (ime, priimek), spol, datum rojstva (dan, mesec, leto), kraj rojstva (naselje, država), prebivališče (stalno, začasno; naselje, ulica, hišna... Nadaljujte z branjem ...
 
Izobraževanje. kultura in šport
Zbirka podatkov o udeležencih programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja   31 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT - Zbirka vsebuje naslednje podatke: ime, priimek, datum rojstva (dan, mesec, leto), vzgojno-izobraževalni zavod zaposlitve (ime, sedež), delovno mesto, podatki o rezultatu udeležbe, davčna... Nadaljujte z branjem ...
 
Izobraževanje. kultura in šport
Zbirka podatkov o študijskih pomočeh   30 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT - Zbirka vsebuje naslednje podatke: osebno ime (ime, priimek), EMŠO, davčna številka, spol, datum rojstva (dan, mesec, leto), prebivališče (stalno, začasno; občina, naselje, ulica, hišna... Nadaljujte z branjem ...
 
Izobraževanje. kultura in šport
Vpisnik za zadeve prekrškov, v katerih se izda odločba o prekršku MIZŠ za leto 2017   25 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT - Zbirke podatkov lahko vsebujejo naslednje osebne podatke: - obdolženca oziroma storilca: osebno ime, za poročene tudi prejšnji priimek, če je bil spremenjen, datum, kraj in občina... Nadaljujte z branjem ...