Podatki

44 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Promet in infrastruktura
Javna cestna in železniška infrastruktura   13 ogledov 0
OBČINA KAMNIK - Podatki o dejanski rabi površin pod državnimi cestami in železnicami ter občinskimi cestami za področje občine Kamnik. Nadaljujte z branjem ...
ASP
 
Javni sektor
Evidenca članic in članov delovnih teles Občinskega sveta Občine Kamnik   11 ogledov 0
OBČINA KAMNIK - Zbirka vsebuje podatke o članicah in članih delovnih teles Občinskega sveta Občine Kamnik za mandatno obdobje 2018-2022. Navedene pa so tudi naloge posameznega delovnega telesa skladno s... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Sociala in zaposlovanje
Evidence s področja socialnega varstva v Občini Kamnik   11 ogledov 0
OBČINA KAMNIK - Zbirka vsebuje podatke s področja socialnega varstva (doplačila oskrbnih stroškov v domovih za starejše in posebnih socialnih zavodih, enkratne denarne pomoči, udeleženci opravljanja... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Projekti Občine Kamnik, sofinancirani z nepovratnimi sredstvi   11 ogledov 0
OBČINA KAMNIK - Občina Kamnik se zaveda, da črpanje nepovratnih sredstev lahko pomembno pripomore k napredku oziroma razvoju lokalne skupnosti. V ta namen smo po zgledu dobrih praks v nacionalnem in... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Evidenca prejemnikov občinskih in drugih priznanj Občine Kamnik   7 ogledov 0
OBČINA KAMNIK - Zbirka vključuje seznam podeljenih priznanj v posameznem letu od uveljavitve Odloka o priznanjih Občine Kamnik, poleg tega pa so objavljeni tudi prejemniki ostalih priznanj, podeljenih... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Evidenca znižanih plačil vrtca   7 ogledov 0
OBČINA KAMNIK - Evidenca vsebuje podatke o izračunu plačila oskrbnih stroškov vzgojno-varstvenih programov. Nadaljujte z branjem ...