Okolje in prostor

1 najdena zbirka

Show Search Facets »
Okolje in prostor
Natura 2000   284 ogledov 1
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - Izpolnitev obveze iz 5. člena Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) in seznanitev javnosti z območji NATURA 2000. Podatkovni niz je del evidence območij, ki so... Nadaljujte z branjem ...
HTML
WMS