Okolje in prostor

96 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Okolje in prostor
Športni objekti na območju občine Rače-Fram   9 ogledov 0
OBČINA RAČE-FRAM - Podatkovna zbirka prikazuje območja javnih športnih objektov v občini Rače-Fram, ki so namenjeni različnim športnim aktivnostim. Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Osnovne šole na območju občine Pesnica   8 ogledov 0
OBČINA PESNICA - Osnovnošolsko izobraževanje izvajajo: • osnovne šole, • osnovne šole s prilagojenim programom, • zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, • mednarodne... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Športni objekti na območju občine Ruše   8 ogledov 0
OBČINA RUŠE - Podatkovna zbirka prikazuje območja javnih športnih objektov v občini Ruše, ki so namenjeni različnim športnim aktivnostim. Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Divja odlagališča na območju občine Hoče-Slivnica   7 ogledov 0
OBČINA HOČE - SLIVNICA - Podatkovna zbirka prikazuje register divjih odlagališč, kot ga vodi medobčinska inšpekcija Skupne občinske uprave Maribor. Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Divja odlagališča na območju občine Miklavž na Dravskem polju   7 ogledov 0
OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU - Podatkovna zbirka prikazuje register divjih odlagališč, kot ga vodi medobčinska inšpekcija Skupne občinske uprave Maribor. Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Divja odlagališča na območju občine Ruše   7 ogledov 0
OBČINA RUŠE - Podatkovna zbirka prikazuje register divjih odlagališč, kot ga vodi medobčinska inšpekcija Skupne občinske uprave Maribor. Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Lekarne na območju občine Pesnica   7 ogledov 0
OBČINA PESNICA - Lekarne in njihove podružnice so organizirane bodisi kot organizacijska enota javnega lekarniškega zavoda, ustanovljenega za opravljanje lekarniške dejavnosti, ali kot poslovna enota... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Osnovne šole na območju občine Miklavž na Dravskem polju   7 ogledov 0
OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU - Osnovnošolsko izobraževanje izvajajo: • osnovne šole, • osnovne šole s prilagojenim programom, • zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, • mednarodne... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Vrtci na območju občine Miklavž na Dravskem polju   7 ogledov 0
OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU - Predšolsko vzgojo izvajajo javni in zasebni vrtci. Namenjena je otrokom od enajstega meseca starosti do obveznega vstopa v osnovno šolo. Podatkovna zbirka prikazuje lokacije stavb, v... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Zvočni semaforji na območju Mestne občine Maribor   7 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Prikaz lokacij semaforjev z zvočno tipko, ki slepim in slabovidnim na prehodih za pešce z zvočnim signalom nakaže možnost prečkanja ceste. Nadaljujte z branjem ...
WMS