Podatki

31 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Javni sektor
Evidenca - register lobistov   331 ogledov 0
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - Evidenca - register lobistov se nanaša na lobista oziroma lobistko, ki opravlja dejanja lobiranja. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: osebno ime; davčna številka, naslov,... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Gospodarstvo
Erar - Evidenca poslovnih subjektov   170 ogledov 0
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - Podatki o aktivnih in izbrisanih enotah Poslovnega registra Slovenije, vključno s podatki o družbenikih, ustanoviteljih, deležih in drugih podatkih iz Poslovnega registra Slovenije Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Evidenca zadev s področja nesorazmerno povečanega premoženja iz 45. člena ZIntPK   177 ogledov 0
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - Evidenca zadev s področja nesorazmerno povečanega premoženja iz 45. člena ZIntPK se nanaša na zavezance za prijavo premoženjskega stanja iz 41. člena ZIntPK, za katere komisija na podlagi... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca o pravnomočnih odločbah o prekrških   106 ogledov 0
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - Evidenca pravnomočnih odločb obsega: podatke o storilcu prekrška (osebno ime in EMŠO ter naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča za fizično osebo oziroma firmo in sedež ter enotno... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Vpisnik za zadeve prekrškov, v katerih se izda odločba o prekrških   75 ogledov 0
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - Vpisnik za zadeve prekrškov, v katerih se izda odločbo o prekrških obsega podatke iz 6. člena Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih oziroma... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Corruptio - premoženjsko stanje   69 ogledov 0
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - Zbirka podatkov vsebuje podatke o zavezancih za prijavo premoženjskega stanja in podatke, ki jih o svojem premoženjskem stanju posredujejo zavezanci. Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Corruptio - integriteta   49 ogledov 0
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - Zbirka podatkov vsebuje podatke o organih, ki so zavezani za izdelavo načrtov integritete in podatke registrov tveganj. Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Opravljena usposabljanja oz. izobraževanja v izvedbi Komisije za preprečevanje korupcije   44 ogledov 0
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - Navedba dogodka, organizatorja, vsebine izobraževanja in števila slušateljev posameznih izobraževanj v izvedbi Komisije za preprečevanje korupcije. Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca oseb iz druge alineje tretjega odstavka 47. člena ZIntPK   34 ogledov 0
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - Zbirka zajema podatke oseb, odgovornih za načrt integritete, namenjene učinkovitemu izvajanju načrta integritete, ter usposabljanja oseb, odgovornih za načrt integritete. Nadaljujte z branjem ...