Podatki

38 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Okolje in prostor
Javna stranišča in stranišča za invalide na območju Mestne občine Maribor   8 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Prikaz lokacij javnih sanitarij (javnih stranišč) na območju Mestne občine Maribor. Nekatera stranišča so posebej prilagojena tudi za invalide. Za red in čistočo ter dnevno vzdrževanje... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Nastanitveni obrati v Mestni občini Maribor   33 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Podatkovna zbirka prikazuje nastanitvene obrate v Mestni občini Maribor. Nastanitveni obrati so: gostinski obrati, ki gostom nudijo nastanitev (hoteli, moteli, penzioni, prenočišča,... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Športni objekti na območju Mestne občine Maribor   33 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Podatkovna zbirka prikazuje območja javnih športnih objektov v Mestni občini Maribor, ki so namenjeni različnim športnim aktivnostim. Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Območje delovanja mini vozila Maister na območju Mestne občine Maribor   23 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Ponudbo mestnega potniškega prometa od decembra 2017 dopolnjuje električno mini vozilo, poimenovano Maister, ki vozi po območju za pešce in ožjem središču Maribora. Prevoz z njim je za... Nadaljujte z branjem ...
HTML
WMS
 
Okolje in prostor
Lekarne na območju Mestne občine Maribor   20 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Lekarne in njihove podružnice so organizirane bodisi kot organizacijska enota javnega lekarniškega zavoda, ustanovljenega za opravljanje lekarniške dejavnosti, ali kot poslovna enota... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Pitniki na območju Mestne občine Maribor   11 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Lokacije javnih pitnikov na območju Mestne občine Maribor, pri katerih se lahko sprehajalci osvežijo s pitno vodo oz. si natočijo pitno vodo. Pitniki so v upravljanju in vzdrževanju... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Krožna linija mini vozila »vlakec Jurček« na območju Mestne občine Maribor   9 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Krožna vožnja z vlakom traja 35 – 40 minut in poteka mimo večine mariborskih kulturnih spomenikov. Med krožno vožnjo ni vmesnih postaj. Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Lokacije taksi postajališč na območju Mestne občine Maribor   8 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Taksi postajališča so rezervirane parkirne površine, ki so namenjene ustavitvi ali parkiranju avtotaksi vozil med opravljanjem taksi prevozov. Taksi postajališča so označena s predpisano... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Pločniki na območju Mestne občine Maribor   7 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Pločnik je del cestišča, ki ni v isti ravnini kot vozišče ali pa je v isti ravnini in je od njega ločen kako drugače. Namenjen je pešcem in prometu koles ter koles s pomožnim... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Kolesarski koridorji na območju Mestne občine Maribor   6 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Hrbtenico kolesarskega omrežja v Mariboru tvori 11 primarnih kolesarskih koridorjev, ki povezujejo Maribor z okoliškimi občinami. Koridorji so zasnovani po številkah od A1 do A11 v smeri... Nadaljujte z branjem ...
WMS