Podatki

38 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Okolje in prostor
Linije javnega potniškega prometa na območju Mestne občine Maribor   19 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - V podatku se vodijo linijski podatki o mestnem javnem prevozu, ki ga kot javno službo organizira občina. Linija predstavlja določeno relacijo in smer vožnje od začetne do končne avtobusne... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Števne kamere prometa na območju Mestne občine Maribor   19 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Števne kamere so namenjene štetju prometa v Mestni občini Maribor na večjih križiščih. Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Postaje in postajališča javnega potniškega prometa na območju Mestne občine Maribor   13 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Avtobusna postajališča so namenjena ustavljanju avtobusov v javnem linijskem cestnem prometu. Vse informacije o voznih redih, poteku prog in avtobusnih postajališčih so dostopne na... Nadaljujte z branjem ...
HTML
WMS
 
Okolje in prostor
CNG polnilnice na območju Mestne občine Maribor   11 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Prikaz lokacij polnilnih postaj za stisnjen zemeljski plin na območju Mestne občine Maribor. Vse polnilnice so namenjene osebnim, tovornim vozilom ter avtobusom. Metan ali CNG... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Pitniki na območju Mestne občine Maribor   11 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Lokacije javnih pitnikov na območju Mestne občine Maribor, pri katerih se lahko sprehajalci osvežijo s pitno vodo oz. si natočijo pitno vodo. Pitniki so v upravljanju in vzdrževanju... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Krožna linija mini vozila »vlakec Jurček« na območju Mestne občine Maribor   9 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Krožna vožnja z vlakom traja 35 – 40 minut in poteka mimo večine mariborskih kulturnih spomenikov. Med krožno vožnjo ni vmesnih postaj. Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Pločniki na območju Mestne občine Maribor   7 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Pločnik je del cestišča, ki ni v isti ravnini kot vozišče ali pa je v isti ravnini in je od njega ločen kako drugače. Namenjen je pešcem in prometu koles ter koles s pomožnim... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Kolesarski koridorji na območju Mestne občine Maribor   6 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Hrbtenico kolesarskega omrežja v Mariboru tvori 11 primarnih kolesarskih koridorjev, ki povezujejo Maribor z okoliškimi občinami. Koridorji so zasnovani po številkah od A1 do A11 v smeri... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Tematske učne poti na območju Mestne občine Maribor   6 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - V Mestni občini Maribor je na voljo več TEMATSKIH učnih poti, ki so namenjene ljudem vseh starosti, ki jih zanimajo naravne značilnosti in posebnosti našega mesta in okolice. Vse TEMATSKE... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Izposoja koles in e-koles na območju Mestne občine Maribor   75 ogledov 1
MESTNA OBČINA MARIBOR - Podatkovna zbirka prikazuje lokacije ponudnikov izposoje koles in e-koles v Mestni občini Maribor. V podatkovni zbirki se vodijo podatki o kontaktu ponudnikov izposoje koles in e-koles... Nadaljujte z branjem ...
WMS