Okolje in prostor

38 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Okolje in prostor
Kolesarnice na območju Mestne občine Maribor   17 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Kolesarnica je varovani in pokriti objekt namenjen shranjevaju koles tudi čez noč. Trenutno je v mestu Maribor ena varovana kolesarnica - Kolesodvor, ki se nahaja na železniški postaji v... Nadaljujte z branjem ...
HTML
WMS
 
Okolje in prostor
Parkirna mesta za e-vozila na območju Mestne občine Maribor   17 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - E- parkirna mesta so namenjena izključno za parkiranje električnih vozil. Na lokacijah, kjer se parkirno mesto nahaja v območju plačljivega parkiranja, je s prometno signalizacijo... Nadaljujte z branjem ...
HTML
WMS
 
Okolje in prostor
Kolesarske steze na območju Mestne občine Maribor   12 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Kolesarska steza je del cestišča, ki ni v isti ravnini kot vozišče ali je od njega ločena kako drugače in je namenjena prometu koles in koles s pomožnim motorjem; pogosto je v kombinaciji... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Kolesarska stojala na območju Mestne občine Maribor   11 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Kolesarsko stojalo je ulična naprava za parkiranje koles, kjer sta po navadi lahko parkirani eno do dve kolesi. Sloj z lokacijami kolesarskih stojal v Mestni občini Maribor je bil... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Območja prometnih con na območju Mestne občine Maribor   7 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Prometne cone predstavljaljo območja s podobnimi funkcijami bivanja ali opravljanja storitev. Območje Mestne občine Maribor je razdeljeno na 10 prometnih con. Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Postaje in postajališča javnega potniškega prometa na območju Mestne občine Maribor   7 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Avtobusna postajališča so namenjena ustavljanju avtobusov v javnem linijskem cestnem prometu. Vse informacije o voznih redih, poteku prog in avtobusnih postajališčih so dostopne na... Nadaljujte z branjem ...
HTML
WMS
 
Okolje in prostor
Števec kolesarjev na območju Mestne občine Maribor   7 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Kolesarski števec se nahaja blizu krožišča Ljubljanske ulice in Moše Pijada pri novem podvozu pod železniško progo. E-kolesarski sistem omogoča enostavno spremljanje kolesarskih trendov,... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Zvočni semaforji na območju Mestne občine Maribor   7 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Prikaz lokacij semaforjev z zvočno tipko, ki slepim in slabovidnim na prehodih za pešce z zvočnim signalom nakaže možnost prečkanja ceste. Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Lokacije taksi postajališč na območju Mestne občine Maribor   6 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Taksi postajališča so rezervirane parkirne površine, ki so namenjene ustavitvi ali parkiranju avtotaksi vozil med opravljanjem taksi prevozov. Taksi postajališča so označena s predpisano... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Pločniki na območju Mestne občine Maribor   6 ogledov 0
MESTNA OBČINA MARIBOR - Pločnik je del cestišča, ki ni v isti ravnini kot vozišče ali pa je v isti ravnini in je od njega ločen kako drugače. Namenjen je pešcem in prometu koles ter koles s pomožnim... Nadaljujte z branjem ...
WMS