Podatki

38 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Javni sektor
Evidenca svetniških pobud in vprašanj Mestne občine Novo mesto   11 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Evidenca vseh svetniških pobud in vprašanj, ki jih na sejah Občinskega sveta MO NM postavijo svetnice in svetniki in nato na njih Občinska uprava oz. njeni uradi do naslednje seje... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Evidenca enot nepremične kulturne dediščine Mestne občine Novo mesto   10 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Evidenco nepremične kulturne dediščine vodi ZVKD, OE Novo mesto. Kulturni spomeniki lokalnega pomena v MONM so evidentirani in popisani v okviru Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Evidenca podeljenih daril Mestne občine Novo mesto   10 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Evidenca podeljenih daril, ki smo jih naročili v sklopu Povabila k predstavitvi idejnih rešitev protokolarnih in priložnostnih daril za Mestno občino Novo mesto ali jih za namen... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca vstopov obiskovalcev v občinske poslovne prostore Mestne občine Novo mesto   10 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Evidenca vsebuje osebno ime vsakega obiskovalca, datum ter čas vstopa v občinske prostore (Seidlova cesta 1 in Glavni trg 7). Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca videonadzora vhodov v poslovne prostore Mestne občine Novo mesto   9 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Evidenca vsebuje podatke o videonadzoru vhodov v poslovne prostore na lokacijah Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto in Glavni trg 7, 8000 Novo mesto. Evidenca... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca oseb odgovornih za javna naročila v Mestni občini Novo mesto   8 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Evidenca vsebuje osebna imena oseb, odgovornih za javna naročila, naslove bivališč, EMŠO-je, davčne številke ter datume sklepov, ko so bile osebe imenovane v strokovne komisije. Nadaljujte z branjem ...
 
Izobraževanje. kultura in šport
Evidenca podatkov o prejemnikih sredstev na županovem pokroviteljstvu Mestne občine Novo mesto   7 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Sredstva na javnem pozivu za sofinanciranje projektov na področju županovega pokroviteljstva se dodeljujejo vsako leto v višini do 700 EUR za projekte organizacij, ki niso prejele... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Evidenca prejetih daril Mestne občine Novo mesto   7 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Evidenca prejetih daril, ki jih pri opravljanju svojega dela prejmejo funkcionarji in javni uslužbenci ter hkrati dosegajo vrednost za prijavo na Komisijo za preprečevanje korupcije. Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca uporabnikov stika z upravo preko spletne strani Mestne občine Novo mesto   7 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Evidenca pobud in vprašanj krajank in krajanov oz. vseh, ki imajo kakršnokoli pobudo ali vprašanje oz. mnenje in na katerega lahko odgovori oz. je za odgovor zadolžena Občinska uprava... Nadaljujte z branjem ...