Podatki

38 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Javni sektor
Evidenca uporabnikov stika z upravo preko spletne strani Mestne občine Novo mesto   7 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Evidenca pobud in vprašanj krajank in krajanov oz. vseh, ki imajo kakršnokoli pobudo ali vprašanje oz. mnenje in na katerega lahko odgovori oz. je za odgovor zadolžena Občinska uprava... Nadaljujte z branjem ...
 
Sociala in zaposlovanje
Evidenca upravičencev do plačila socialno varstvene storitve institucionalnega varstva v Mestni občini Novo mesto   7 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Interna evidenca podatkov o upravičencih storitve istitucionalnega varstva. Sredstva se upravičencem nakazuje na podlagi odločbe pristojnega centra zavodom, kjer je upravičenec nameščen. Nadaljujte z branjem ...
 
Izobraževanje. kultura in šport
Evidenca kulturnih ustanov v Mestni občini Novo mesto   6 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Evidenca kulturnih ustanov oz. javnih zavodov na področju kulture, ki jih je ustanovila MONM, so opredeljeni v okviru informacij javnega značaja, kjer so objavljeni odloki o ustanovitvi... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Evidenca zavezancev po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) iz pristojnosti Mestne občine Novo mesto   5 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Evidenca vsebuje naziv subjekta - zavezanca in njegov sedež, matično in davčno številko ter status subjekta. Evidenca je namenjena informiranju o zavezancih za informacije javnega... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Evidenca dobitnikov občinskih nagrad in priznanj Mestne občine Novo mesto   4 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Evidenca prejemnikov nagrad in priznanj Mestne občine Novo mesto je javno objavljena na spletnih straneh MONM. Seznam zajema prejemnike naziva častni občan, Nagrade MONM, Trdinove... Nadaljujte z branjem ...
HTML