Podatki

88 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Javni sektor
Evidenca prejetih daril Mestne občine Novo mesto   9 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Evidenca prejetih daril, ki jih pri opravljanju svojega dela prejmejo funkcionarji in javni uslužbenci ter hkrati dosegajo vrednost za prijavo na Komisijo za preprečevanje korupcije. Nadaljujte z branjem ...
 
Izobraževanje. kultura in šport
Evidenca dobitnikov občinskih nagrad in priznanj Mestne občine Novo mesto   6 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Evidenca prejemnikov nagrad in priznanj Mestne občine Novo mesto je javno objavljena na spletnih straneh MONM. Seznam zajema prejemnike naziva častni občan, Nagrade MONM, Trdinove... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Evidenca najemnikov občinskih stanovanj v Mestni občini Novo mesto   2 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Mestna občina Novo mesto vodi evidenco najemnikov stanovanj. Evidenca vsebuje podatke o najemnikih in predmetu najema. Nadaljujte z branjem ...
 
Promet in infrastruktura
Evidenca obvestil o neplačani in plačani parkirnini v Mestni občini Novo mesto   2 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Za učinkovito vodenje in preglednost urejanja mirujočega prometa - parkirnin. Evidenca se vodi v programski opremi Inpores. Nadaljujte z branjem ...
 
Promet in infrastruktura
Seznam avtobusnih postajališč v Mestni občini Novo mesto   61 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Seznam avtobusnih postajališč v Mestni občini Novo mesto. Zbirka vsebuje lokacijske koordinate (GK D48) avtobusnih postajališč v Mestni občini Novo mesto. Nadaljujte z branjem ...
XLS
PROG. VMESNIK
 
Zdravje
Seznam javnih zdravstvenih ustanov v Mestni občini Novo mesto   31 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Seznam javnih zdravstvenih ustanov v Mestni občini Novo mesto. Zbirka vsebuje naziv zdravstvene ustanove, lokacijsko koordinato (GMAPS - WGS84), naslov in telefonsko številko, e-naslov in... Nadaljujte z branjem ...
CSV
XLS
PROG. VMESNIK