Gospodarstvo

3 najdene zbirke

Show Search Facets »
Gospodarstvo
Evidenca prijavljenih obratovalnih časov gostinskih lokalov v Mestni občini Novo mesto   21 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Občina vodi evidenco prijavljenih obratovalnih časov gostinskih lokalov preko dokumentarnega sistema ODOS. Evidenca vsebuje podatke o vlagatelju. Nadaljujte z branjem ...
 
Gospodarstvo
Evidenca o izdaji dovoljenja za čezmerno obremenitev okolja s hrupom v Mestni občini Novo mesto   1 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - V zbirki se nahajajo podatki o izdanih odločbah-dovoljenjih za čezmerno obremenitev okolja s hrupom. Evidenca se vodi v dokumentnem sistemu ODOS. Nadaljujte z branjem ...
 
Gospodarstvo
Register upravnikov večstanovanjskih stavb v Mestni občini Novo mesto   0 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Register vsebuje imena oz. nazive upravnikov ter njihove sedeže, naslove večstanovanjskih objektov na območju Mestne občine Novo mesto, ID stavb, številke in datume izdanih odločb o vpisu... Nadaljujte z branjem ...