Pravosodje, pravni sistem in javna varnost

1 najdena zbirka

Show Search Facets »
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Evidenca SAP POR   118 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Evidenca SAP POR zajema: - evidenco o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki vsebuje podatke o storilcu prekrška; pravno opredelitev prekrška; številko in datum izdane odločbe o... Nadaljujte z branjem ...