Podatki

52 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Javni sektor
Evidenca listin izdanih na podlagi Zakona o mednarodni zaščiti   16 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - V evidenci izdanih listin se vodijo evidence o izdanih izkaznicah prosilca za mednarodno zaščito, dovoljenj za prebivanje, potnih listov za begunca ter potnih listov tujca za osebe s... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca nadomestil in služnosti v javno korist   102 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Ministrstvo za notranje zadeve in krajevno pristojne upravne enote so pristojni za odločanje o nadomestilu in ustanovitvi služnosti v javno korist, če je zaradi za opravljanje nalog... Nadaljujte z branjem ...
DOC
 
Javni sektor
Evidenca oseb, ki jim je bila priznana mednarodna zaščita   99 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, za namene izvrševanja določb Zakona o mednarodni zaščiti zbira in obdeluje določene osnovne osebne podatke osebah z mednarodno zaščito v... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca izdanih službenih izkaznic   72 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Evidenca vsebuje podatke o: uniformiranih in neuniformiranih uslužbencih policije, ki opravljajo naloge policije in imajo pravico in dolžnost izvrševati policijska pooblastila, pomožnih... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Katalog knjižničnega gradiva COBISSMNZRS/OPAC   48 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Katalog je namenjen za vpogled in izmenjavo podatkov v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu COBISS Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Evidenca o odpovedih prebivanja tujcu   42 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Evidenca o odpovedih prebivanja tujcu se vodi v Registru tujcev, to je centralni evidenci o dovoljenjih za prebivanje in odpovedih prebivanja tujcu, ki jo upravlja MNZ. Podatki v zbirki... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca o izdanih orožnih listinah   40 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Evidenca orožnih listin je zbir podatkov o izdanih orožnih listinah, ki jih vodijo pristojni organi za izdajo orožnih listin. Zagotavlja podatke o imetnikih orožja, orožnih listinah in... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca o dovoljenjih za stalno prebivanje   38 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Evidenca o dovoljenjih za stalno prebivanje tujcev se vodi v Registru tujcev, to je centralni evidenci o dovoljenjih za prebivanje in odpovedih prebivanja tujcu, ki jo upravlja MNZ.... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca članov specialne knjižnice MNZ   35 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Evidenca članov specialne knjižnice MNZ je namenjena avtomatizirani izposoji v sistemu COBISS Nadaljujte z branjem ...