Podatki

52 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Javni sektor
Evidenca o izdanih dovoljenjih za stalno prebivanje, odločbah in sklepih po ZUSDDD   32 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Evidenca o izdanih dovoljenjih za stalno prebivanje, odločbah in sklepih po ZUSDDD se vodi v Registru tujcev, to je centralni evidenci o dovoljenjih za prebivanje in odpovedih prebivanja... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca o izdanih orožnih listinah na podlagi mednarodnih pogodb   31 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Evidenca orožnih listin je zbir podatkov o izdanih orožnih listinah na podlagi mednarodnih pogodb, ki jih vodijo pristojni organi za izdajo orožnih listin. Zagotavlja podatke o imetnikih... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca varnostnega preverjanja tujih državljanov   29 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - V kontroliranem objektu ali prostoru, fizično nadzorovanem objektu ali območju in vitalnem objektu ali območju jedrskega objekta lahko delajo samo osebe in tuji državljani, ki... Nadaljujte z branjem ...
DOC
 
Javni sektor
Prenehanje državljanstva na podlagi odreka   26 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Zbirka vsebuje podatke o osebah, katerim je prenehalo državljanstvo Republike Slovenije na podlagi izjave o odreku Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca o potnih listih za tujce   24 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Evidenca o potnih listih za tujce se vodi v Evidenci potnih listin. Podatki v zbirki se nanašajo na tujce, ki so vložili prošnjo za izdajo potnega lista za tujca. Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca o prejetih prošnjah po ZUSDDD   24 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Evidenca o prejetih prošnjah po ZUSDDD se vodi v Registru tujcev, to je centralni evidenci o dovoljenjih za prebivanje in odpovedih prebivanja tujcu, ki jo upravlja MNZ. Podatki v zbirki... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Prenehanje državljanstva na podlagi odpusta   24 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Zbirka vsebuje podatke o osebah, katerim je prenehalo državljanstvo Republike Slovenije na podlagi prošnje. Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca o zadržkih za izdajo potnega lista za tujca   23 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Evidenca o zadržkih za izdajo potnega lista za tujca se vodi v Evidenci potnih listin. Podatki v zbirki se nanašajo na tujce, ki so vložili prošnjo za izdajo potnega lista za tujca, za... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Zavrnjene vloge za prenehanje državljanstva z odpustom   22 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Zbirka vsebuje podatke o osebah, ki so zaprosile za prenehanje državljanstva, pa njihovim prošnjam ni bilo ugodeno. Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca o udeležbi tujcev v programih vključevanja   18 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - V evidenci o udeležbi tujcev v programih vključevanja se vodijo podatki o tujcih, ki so bili vključeni v programe vključevanja Nadaljujte z branjem ...