Podatki

13 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Javni sektor
Centralni register prebivalstva   8418 ogledov 8
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - CRP je osrednja zbirka podatkov o državljanih, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji in tujcih, ki imajo dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v Republiki... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca izdanih osebnih izkaznic   1825 ogledov 1
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Evidenca izdanih osebnih izkaznic se vodi in vzdržuje za namene preverjanja istovetnosti in državljanstva ter prehoda državne meje držav članic Evropske unije in Schengenskega prostora... Nadaljujte z branjem ...
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Evidenca imetnikov službenih izkaznic   263 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Ministrstvo za notranje zadeve je pristojno za podeljevanje in odvzem službenih izkaznic. Evidenca vsebuje osebno ime, rojstne podatke (dan, mesec, leto, kraj rojstva) in EMŠO, stalno... Nadaljujte z branjem ...
DOC
 
Javni sektor
Evidenca oseb, ki jim je bila priznana mednarodna zaščita   95 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, za namene izvrševanja določb Zakona o mednarodni zaščiti zbira in obdeluje določene osnovne osebne podatke osebah z mednarodno zaščito v... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca delovne dolžnosti v Ministrstvu za notranje zadeve   73 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Izvajanje nalog MNZ in organov v sestavi v primeru razglasitve krize, izrednega stanja ali vojne skladno s sprejetim pravilnikom MNZ; Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega... Nadaljujte z branjem ...
DOC
 
Javni sektor
Evidenca izdanih dovoljenj za iznos orožja trgovca   64 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Evidenca izdanih dovoljenj za iznos orožja za trgovca je zbir podatkov o izdanih dovoljenjih trgovcu, če obstaja za iznos orožja predhodno privoljenje države članice Evropske unije, v... Nadaljujte z branjem ...
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Evidenca nosilcev javnega pooblastila   49 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Ministrstvo za notranje zadeve je pristojno za podelitev in odvzem službene izkaznice nadzornika na smučišču. Evidenca vsebuje naslednje podatke: osebno ime, fotografijo osebe, rojstne... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca o izdanih orožnih listinah   39 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Evidenca orožnih listin je zbir podatkov o izdanih orožnih listinah, ki jih vodijo pristojni organi za izdajo orožnih listin. Zagotavlja podatke o imetnikih orožja, orožnih listinah in... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca izdanih dovoljenj za iznos in vnos orožja posameznika   36 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Evidenca izdanih dovoljenj za iznos in vnos orožja posamezniku je zbir podatkov o dovoljenjih, izdanih za vnos ali iznos orožja posamezniku zaradi nabave ali prodaje posameznega kosa... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca o izdanih orožnih listinah na podlagi mednarodnih pogodb   31 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Evidenca orožnih listin je zbir podatkov o izdanih orožnih listinah na podlagi mednarodnih pogodb, ki jih vodijo pristojni organi za izdajo orožnih listin. Zagotavlja podatke o imetnikih... Nadaljujte z branjem ...