Podatki

6 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Evidenca Inšpektorata RS za notranje zadeve o pravnomočnih odločbah o prekrških   140 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NOTRANJE ZADEVE - Prekrškovni organ mora zaradi zagotavljanja izvrševanja pravnih posledic odločb o prekršku, za ugotavljanje prej izrečenih sankcij za prekrške in za izdajanje potrdil o podatkih iz te... Nadaljujte z branjem ...
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Seznam odvzetih predmetov Inšpektorata RS za notranje zadeve   88 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NOTRANJE ZADEVE - Seznam odvzetih predmetov vsebuje popis predmetov, ki jih je zasegla pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa v postopku o prekršku. Vsebino pomožne knjige določa 8. člen Pravilnika... Nadaljujte z branjem ...
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
ODL vpisnik Inšpektorata RS za notranje zadeve   74 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NOTRANJE ZADEVE - Vpisnik vsebuje podatke iz prekrškovnih zadev, v katerih se izda prekrškovna odločba z izrekom globe. Vsebino vpisnika določa 6. člen Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih... Nadaljujte z branjem ...
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Evidenca Inšpektorata RS za notranje zadeve o zapadlih plačilih iz prekrškovnih zadev   73 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NOTRANJE ZADEVE - Evidenca vsebuje podatke o zapadlih, neplačanih terjatvah (globe, sodne takse, stroški postopka, odvzete premoženjske koristi in kazni za kršitev postopka) iz prekrškovnih zadev. Vsebino... Nadaljujte z branjem ...
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
OBP vpisnik Inšpektorata RS za notranje zadeve   73 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NOTRANJE ZADEVE - Vpisnik vsebuje podatke iz prekrškovnih zadev, v katerih se izda prekrškovna odločba z izrekom opomina. Vsebino vpisnika določa 7. člen Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in... Nadaljujte z branjem ...
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
PN vpisnik Inšpektorata RS za notranje zadeve   68 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NOTRANJE ZADEVE - Vpisnik vsebuje podatke iz prekrškovnih zadev, v katerih se izda plačilni nalog. Vsebino vpisnika določa 5. člen Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri... Nadaljujte z branjem ...