Podatki

32 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Okolje in prostor
Ciklično aerofotografiranje Slovenije   220 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Aerofotografije so produkt fotografiranja, ki se izvaja iz zraka (letalo, helikopter), poleg aerofotografij so rezultati aerofotografiranja tudi elementi zunanje orientacije za vsako... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Evidenca modelov vrednotenja   57 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Evidenca modelov vrednotenja je evidenca vseh uveljavljenih modelov vrednotenja po ZMVN-1 in nadomešča zbirko vrednotenja nepremičnin. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Državne geodetske točke   313 ogledov 1
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Državne geodetske točke so povezane v geodetske mreže in kot take zagotavljajo referenčno osnovo oziroma geodetski datum. Z državnimi geodetskimi točkami, povezanimi v geodetsko mrežo, in... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Zbirka topografskih podatkov (DTM)   145 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Zbirka topografskih podatkov se vodi v obliki Državnega Topografskega Modela (DTM), ki vsebuje grafične in atributne topografske podatke o objektih, ki ustrezajo natančnosti merila 1 : 5... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Evidenca državne meje   176 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Podatkovni niz vsebuje atributne podatke o mejnih točkah. Te so na mejah z Italijo, Avstrijo in Madžarsko označene (fizično na terenu - mejniki) in neoznačene (lomne točke). Na meji s... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Zbirka podatkov državnega prostorskega koordinatnega sistema   34 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - V zbirki podatkov državnega prostorskega koordinatnega sistema se vodijo podatki o državnih geodetskih točkah, državnem omrežju stalnih postaj za določanje položaja s tehnologijo... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Zbirka podatkov daljinskega zaznavanja   166 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - V zbirki podatkov daljinskega zaznavanja se vodijo posnetki daljinskega zaznavanja, ortofoto in tehnični podatki o snemanjih. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Državna pregledna karta merila 1 : 250 000 - vektorska   62 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Vektorska zbirka podatkov DPK 250V je objektno orientirana kartografska zbirka podatkov merila 1 : 250 000. Objekti so razdeljeni v osem objektnih skupin: matematični elementi, naselja in... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
EuroBoundaryMap   27 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Zbirka EuroBoundaryMap za Slovenijo je del evropske zbirke merila 1 : 100 000, ki homogeno pokriva 55 držav. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Državna topografska karta merila 1 : 50 000 - vektorska   109 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Kratek opis: Državna topografska karta merila 1: 50 000 - vektorska (DTK 50V) je objektno orientirana kartografska zbirka podatkov. Objekti so razdeljeni v osem objektnih skupin:... Nadaljujte z branjem ...
HTML