Okolje in prostor

33 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Okolje in prostor
Državne karte   51 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Državne karte so kartografsko obdelani topografski podatki, ki se vodijo v državnem prostorskem koordinatnem sistemu in so prikazani v državni kartografski projekciji. Državne karte se... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Državna pregledna karta merila 1 : 250 000 - vektorska   50 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Vektorska zbirka podatkov DPK 250V je objektno orientirana kartografska zbirka podatkov merila 1 : 250 000. Objekti so razdeljeni v osem objektnih skupin: matematični elementi, naselja in... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Državna pregledna karta merila 1 : 250 000   39 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Državna pregledna karta merila 1 : 250 000 prikazuje območje celotne Slovenije na enem listu formata A0. Vsebinski sloji: matematični elementi, naselja in objekti, komunikacije, relief,... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Državna pregledna karta merila 1 : 750 000 - vektorska   39 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Vektorska zbirka podatkov DPK 750V je objektno orientirana kartografska zbirka podatkov merila 1 : 750 000. Objekti so razdeljeni v osem objektnih skupin: matematični elementi, naselja in... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Državna pregledna karta merila 1 : 500 000 - vektorska   31 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Vektorska zbirka podatkov DPK 500V je objektno orientirana kartografska zbirka podatkov merila 1 : 500 000. Objekti so razdeljeni v osem objektnih skupin: matematični elementi, naselja in... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Zbirka podatkov državnega prostorskega koordinatnega sistema   23 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - V zbirki podatkov državnega prostorskega koordinatnega sistema se vodijo podatki o državnih geodetskih točkah, državnem omrežju stalnih postaj za določanje položaja s tehnologijo... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
EuroBoundaryMap   21 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Zbirka EuroBoundaryMap za Slovenijo je del evropske zbirke merila 1 : 100 000, ki homogeno pokriva 55 držav. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Državna pregledna karta merila 1 : 1 000 000   14 ogledov 1
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Državna pregledna karta merila 1 : 1 000 000 prikazuje območje celotne Slovenije na enem listu formata A4. Vsebinski sloji: matematični elementi, naselja in objekti, komunikacije, relief,... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
EuroRegionalMap   14 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - EuroRegionalMap za Slovenijo je del evropske zbirke topografskih podatkov ravni merila 1 : 250 000. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Evidenca modelov vrednotenja   12 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Evidenca modelov vrednotenja je evidenca vseh uveljavljenih modelov vrednotenja po ZMVN-1 in nadomešča zbirko vrednotenja nepremičnin. Nadaljujte z branjem ...
HTML