Podatki

32 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Okolje in prostor
Geografska koordinatna mreža   98 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Geografska koordinatna mreža je sistem hierarhičnih celic velikosti 100 m, 200 m, 500 m, 1 000 m, 2 500 m, 5 000 m in 10 000 m, namenjenih predvsem za diseminacijo statističnih podatkov.... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Državna pregledna karta merila 1 : 1 000 000   18 ogledov 1
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Državna pregledna karta merila 1 : 1 000 000 prikazuje območje celotne Slovenije na enem listu formata A4. Vsebinski sloji: matematični elementi, naselja in objekti, komunikacije, relief,... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Državna pregledna karta merila 1 : 1 000 000 - vektorska   14 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Vektorska zbirka podatkov DPK 1000V je objektno orientirana kartografska zbirka podatkov merila 1 : 1 000 000. Objekti so razdeljeni v osem objektnih skupin: matematični elementi, naselja... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Državna pregledna karta merila 1 : 500 000   2 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Državna pregledna karta merila 1 : 500 000 prikazuje območje celotne Slovenije na enem listu formata A2. Vsebinski sloji: matematični elementi, naselja in objekti, komunikacije, relief,... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Digitalni model geoida Slovenije (SLOAMG2000)   147 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Podatkovni niz vsebuje podatke o SLOvenskem Absolutnem Modelu Geoida iz leta 2000 (SLOAMG2000). Gre za astrogravimetrični model, določen s kombinirano metodo. Izračunan je po metodi... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Državne karte   64 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Državne karte so kartografsko obdelani topografski podatki, ki se vodijo v državnem prostorskem koordinatnem sistemu in so prikazani v državni kartografski projekciji. Državne karte se... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Državna pregledna karta merila 1 : 250 000   46 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Državna pregledna karta merila 1 : 250 000 prikazuje območje celotne Slovenije na enem listu formata A0. Vsebinski sloji: matematični elementi, naselja in objekti, komunikacije, relief,... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Državna pregledna karta merila 1 : 750 000 - vektorska   43 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Vektorska zbirka podatkov DPK 750V je objektno orientirana kartografska zbirka podatkov merila 1 : 750 000. Objekti so razdeljeni v osem objektnih skupin: matematični elementi, naselja in... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Državna pregledna karta merila 1 : 750 000   38 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Državna pregledna karta merila 1 : 750 000 prikazuje območje celotne Slovenije na enem listu formata A3. Vsebinski sloji: matematični elementi, naselja in objekti, komunikacije, relief,... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Državna pregledna karta merila 1 : 500 000 - vektorska   33 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Vektorska zbirka podatkov DPK 500V je objektno orientirana kartografska zbirka podatkov merila 1 : 500 000. Objekti so razdeljeni v osem objektnih skupin: matematični elementi, naselja in... Nadaljujte z branjem ...
HTML