Podatki

5 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Promet in infrastruktura
Občinske ceste v občini Cankova   21 ogledov 0
OBČINA CANKOVA - Evidenca podatkov o občinskih cestah v občini Cankova v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Zbirka vsebuje linijske prikaze osi občinskih cest in... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Promet in infrastruktura
Vodovodna infrastruktura v občini Cankova   14 ogledov 0
OBČINA CANKOVA - Evidenca podatkov o vodovodni infrastrukturi v občini Cankova v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Cankova   13 ogledov 1
OBČINA CANKOVA - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Cankova, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Športni objekti v občini Cankova   13 ogledov 0
OBČINA CANKOVA - V zbirki so zbrani podatki o športnih objektih v občini Cankova, skladno z Zakonom o športu. Zbirka se vodi z namenom organiziranega in sistematičnega spremljanja stanja v športu in... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Seznam kulturnih objektov v občini Cankova   10 ogledov 0
OBČINA CANKOVA - Seznam kulturnih objektov v občini Cankova. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML