Podatki

8 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Promet in infrastruktura
Občinske ceste v občini Ilirska Bistrica   41 ogledov 0
OBČINA ILIRSKA BISTRICA - Evidenca podatkov o občinskih cestah v občini Ilirska Bistrica v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Zbirka vsebuje linijske prikaze osi občinskih cest... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Ilirska Bistrica   29 ogledov 0
OBČINA ILIRSKA BISTRICA - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Ilirska Bistrica, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Kulturni objekti v občini Ilirska Bistrica   13 ogledov 0
OBČINA ILIRSKA BISTRICA - Seznam kulturnih objektov v občini Ilirska Bistrica. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML