Podatki

3 najdene zbirke

Show Search Facets »
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Postojna   70 ogledov 1
OBČINA POSTOJNA - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Postojna, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Promet in infrastruktura
Občinske ceste v občini Postojna   32 ogledov 0
OBČINA POSTOJNA - Evidenca podatkov o občinskih cestah v občini Postojna v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Zbirka vsebuje linijske prikaze osi občinskih cest in... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Kulturni objekti v občini Postojna   23 ogledov 0
OBČINA POSTOJNA - Seznam kulturnih objektov v občini Postojna. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML