Izobraževanje, kultura in šport

5 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Puconci   23 ogledov 0
OBČINA PUCONCI - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Puconci, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Športni objekti v občini Puconci   17 ogledov 0
OBČINA PUCONCI - V zbirki so zbrani podatki o športnih objektih v občini Puconci, skladno z Zakonom o športu. Zbirka se vodi z namenom organiziranega in sistematičnega spremljanja stanja v športu in... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Seznam kulturnih objektov v občini Puconci   12 ogledov 0
OBČINA PUCONCI - Seznam kulturnih objektov v občini Puconci. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML