Podatki

8 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Okolje in prostor
Otroška igrala na območju občine Rače-Fram   49 ogledov 0
OBČINA RAČE-FRAM - Podatkovna zbirka prikazuje lokacije območij, kjer so postavljena otroška igrala, ki se nahajajo na javnih površinah (javna otroška igrišča) in v ograjenih območjih vrtcev (vrtčevska... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Zbirni centri na območju občine Rače-Fram   41 ogledov 0
OBČINA RAČE-FRAM - Zbirni center je objekt za prevzemanje odpadkov, vključno z njihovim predhodnim sortiranjem in predhodnim skladiščenjem za namene prevoza do naprave za obdelavo odpadkov. Občani lahko tja... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Športni objekti na območju občine Rače-Fram   11 ogledov 0
OBČINA RAČE-FRAM - Podatkovna zbirka prikazuje območja javnih športnih objektov v občini Rače-Fram, ki so namenjeni različnim športnim aktivnostim. Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Vrtci na območju občine Rače-Fram   18 ogledov 0
OBČINA RAČE-FRAM - Predšolsko vzgojo izvajajo javni in zasebni vrtci. Namenjena je otrokom od enajstega meseca starosti do obveznega vstopa v osnovno šolo. Podatkovna zbirka prikazuje lokacije stavb, v... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Lekarne na območju občine Rače-Fram   12 ogledov 0
OBČINA RAČE-FRAM - Lekarne in njihove podružnice so organizirane bodisi kot organizacijska enota javnega lekarniškega zavoda, ustanovljenega za opravljanje lekarniške dejavnosti, ali kot poslovna enota... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Nastanitveni obrati v občini Rače-Fram   10 ogledov 0
OBČINA RAČE-FRAM - Podatkovna zbirka prikazuje nastanitvene obrate v občini Rače-Fram. Nastanitveni obrati so: gostinski obrati, ki gostom nudijo nastanitev (hoteli, moteli, penzioni, prenočišča,... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Osnovne šole na območju občine Rače-Fram   9 ogledov 0
OBČINA RAČE-FRAM - Osnovnošolsko izobraževanje izvajajo: • osnovne šole, • osnovne šole s prilagojenim programom, • zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, • mednarodne... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Divja odlagališča na območju občine Rače-Fram   6 ogledov 0
OBČINA RAČE-FRAM - Podatkovna zbirka prikazuje register divjih odlagališč, kot ga vodi medobčinska inšpekcija Skupne občinske uprave Maribor. Nadaljujte z branjem ...
WMS