Podatki

7 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Okolje in prostor
Zbirni centri na območju občine Ruše   109 ogledov 0
OBČINA RUŠE - Zbirni center je objekt za prevzemanje odpadkov, vključno z njihovim predhodnim sortiranjem in predhodnim skladiščenjem za namene prevoza do naprave za obdelavo odpadkov. Občani lahko tja... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Osnovne šole na območju občine Ruše   9 ogledov 0
OBČINA RUŠE - Osnovnošolsko izobraževanje izvajajo: • osnovne šole, • osnovne šole s prilagojenim programom, • zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, • mednarodne... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Vrtci na območju občine Ruše   8 ogledov 0
OBČINA RUŠE - Predšolsko vzgojo izvajajo javni in zasebni vrtci. Namenjena je otrokom od enajstega meseca starosti do obveznega vstopa v osnovno šolo. Podatkovna zbirka prikazuje lokacije stavb, v... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Nastanitveni obrati v občini Ruše   12 ogledov 0
OBČINA RUŠE - Podatkovna zbirka prikazuje nastanitvene obrate v občini Ruše. Nastanitveni obrati so: gostinski obrati, ki gostom nudijo nastanitev (hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča,... Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Športni objekti na območju občine Ruše   10 ogledov 0
OBČINA RUŠE - Podatkovna zbirka prikazuje območja javnih športnih objektov v občini Ruše, ki so namenjeni različnim športnim aktivnostim. Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Divja odlagališča na območju občine Ruše   9 ogledov 0
OBČINA RUŠE - Podatkovna zbirka prikazuje register divjih odlagališč, kot ga vodi medobčinska inšpekcija Skupne občinske uprave Maribor. Nadaljujte z branjem ...
WMS
 
Okolje in prostor
Lekarne na območju občine Ruše   7 ogledov 0
OBČINA RUŠE - Lekarne in njihove podružnice so organizirane bodisi kot organizacijska enota javnega lekarniškega zavoda, ustanovljenega za opravljanje lekarniške dejavnosti, ali kot poslovna enota... Nadaljujte z branjem ...
WMS