Podatki

3 najdene zbirke

Show Search Facets »
Promet in infrastruktura
Občinske ceste v občini Sežana   35 ogledov 0
OBČINA SEŽANA - Evidenca podatkov o občinskih cestah v občini Sežana v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Zbirka vsebuje linijske prikaze osi občinskih cest in njihovo... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Sežana   42 ogledov 0
OBČINA SEŽANA - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Sežana, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Kulturni objekti v občini Sežana   13 ogledov 0
OBČINA SEŽANA - Seznam kulturnih objektov v občini Sežana. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML