Podatki

12 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Evidenca za zadeve prekrškov, v katerih se izda odločba o prekršku Skupne občinske uprave občin Dolenjske   5 ogledov 0
SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOLENJSKE - Za učinkovito vodenje in preglednost postopkov ter za statistično poročanje. Zaradi zagotavljanja izvrševanja pravnih posledic odločb o prekršku in za ugotavljanje prej izrečenih sankcij... Nadaljujte z branjem ...
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Evidenca o opremi, napravah in drugih sredstvih sistema ZRP, s katerimi razpolaga občina   4 ogledov 0
SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOLENJSKE - Za potrebe organizacije, planiranja materialnih formacij ter plana nabave se zbira podatke o opremi, ki jo občinske enote uporabljajo za potrebe izvajanja sistema zaščite, reševanja in... Nadaljujte z branjem ...
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Pozivi in potrdila pripadnikov sistema ZRP Skupne občinske uprave občin Dolenjske   4 ogledov 0
SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOLENJSKE - Pripadnike sistema ZRP se na izvajanje nalog, intervencije, usposabljanja itd. poziva z izdajo poziva. Ob koncu naloge se izdaja še potrdila o opravljeni dejavnosti. Nadaljujte z branjem ...
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Evidenca o zunanjih izvajalcih sistema ZRP   3 ogledov 0
SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOLENJSKE - Za potrebe organizacije sistema ZRP se podpisuje tudi dogovore z zunanjimi izvajalci sistema ZRP. Za potrebe pozivanja in organiziranja sistema, se zbirajo osnovni podatki zunanjih... Nadaljujte z branjem ...
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Evidenca pripadnikov občinskega sistema zaščite, reševanja in pomoči Skupne občinske uprave občin Dolenjske   3 ogledov 0
SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOLENJSKE - Za potrebe razporeditve pripadnikov sistema zaščite, reševanja in pomoči (ZRP) ter ukinitve njihovih razporedov pri Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Izpostava Novo... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca uporabe prisilnih sredstev Skupne občinske uprave občin Dolenjske   3 ogledov 0
SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOLENJSKE - Za potrebe izvrševanja nadzora nad izvajanjem Zakona o občinskem redarstvu, izpolnitev zakonske obveznosti, ki določa evidentiranje uporabe prisilnih sredstev. Nadaljujte z branjem ...