Podatki

12 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Javni sektor
Evidenca uporabe prisilnih sredstev Skupne občinske uprave občin Dolenjske   5 ogledov 0
SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOLENJSKE - Za potrebe izvrševanja nadzora nad izvajanjem Zakona o občinskem redarstvu, izpolnitev zakonske obveznosti, ki določa evidentiranje uporabe prisilnih sredstev. Nadaljujte z branjem ...
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Evidenca pripadnikov občinskega sistema zaščite, reševanja in pomoči Skupne občinske uprave občin Dolenjske   3 ogledov 0
SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOLENJSKE - Za potrebe razporeditve pripadnikov sistema zaščite, reševanja in pomoči (ZRP) ter ukinitve njihovih razporedov pri Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Izpostava Novo... Nadaljujte z branjem ...