Podatki

36 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Energetika
Zbirka podatkov o investicijskih vlaganjih v energetske objekte v Sloveniji   26 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO - Zbirka vsebuje podatke o virih financiranja realiziranih investicij v družbah za proizvodnjo, prenos in distribucijo električne energije ter prenos zemeljskega plina v Sloveniji. Nadaljujte z branjem ...
ASP
 
Energetika
Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture - energetika   13 ogledov 0
OBČINA KAMNIK - Državni podatki o potekih energetskih vodov in lokacijah pripadajoče infrastrukture. Nadaljujte z branjem ...
ASP
 
Promet in infrastruktura
Javna cestna in železniška infrastruktura   11 ogledov 0
OBČINA KAMNIK - Podatki o dejanski rabi površin pod državnimi cestami in železnicami ter občinskimi cestami za področje občine Kamnik. Nadaljujte z branjem ...
ASP