Podatki

5 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Okolje in prostor
Zbiralnice ločenih frakciji - ekolološki otoki Zagorje ob Savi   40 ogledov 0
OBČINA ZAGORJE OB SAVI - Zbirka podatkov zajema podatke o zbiralnicah ločenih frakciji za območja: - Zagorje mesto, - Kisovec, - Izlake, - Okoliške krajevne skupnosti. Za zbiralnice ločenih... Nadaljujte z branjem ...
CSV
 
Izobraževanje. kultura in šport
Seznam kulturnih društev v občini Zagorje ob Savi   19 ogledov 0
OBČINA ZAGORJE OB SAVI - Zbirka vsebuje seznam kulturnih društev v občini Zagorje ob Savi. Seznam vsebuje naziv društva, naslov, matično in davčno številko. Zbirko vodi Občina Zagorje ob Savi. Nadaljujte z branjem ...
CSV
 
Okolje in prostor
Vodni viri in količina zajete vode v letu 2020 Zagorje ob Savi   60 ogledov 0
OBČINA ZAGORJE OB SAVI - Zbirka zajema podatke vodnih virov v občini Zagorje ob Savi: - vir pitne vode - ime - ID vodnega vira - Y vodnega vira - X vodnega vira - ID vodovodnega sistema -... Nadaljujte z branjem ...
CSV
 
Okolje in prostor
Količina porabljene vode v občini Zagorje ob Savi   32 ogledov 0
OBČINA ZAGORJE OB SAVI - Zbirka podatkov zajema količino porabljene vode javnega vodovodnega sistema v upravljanju Javnega podjetja Komunala Zagorje ob Savi. Podatki o porabljeni količinah so predstavljeni v... Nadaljujte z branjem ...
CSV
 
Izobraževanje. kultura in šport
Seznam otroških igrišč v občini Zagorje ob Savi   22 ogledov 0
OBČINA ZAGORJE OB SAVI - Zbirka vsebuje podatkov otroških igrišč v občini Zagorje ob Savi, ki so v lasti Občine Zagorje ob Savi. Podatke o otroških igriščih vodi Občina Zagorje ob Savi. Nadaljujte z branjem ...
CSV