Izobraževanje, kultura in šport

2 najdeni zbirki

Show Search Facets »
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Komen   14 ogledov 0
OBČINA KOMEN - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Komen, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Kulturni objekti v občini Komen   12 ogledov 0
OBČINA KOMEN - Seznam kulturnih objektov v občini Komen. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML