Izobraževanje, kultura in šport

2 najdeni zbirki

Show Search Facets »
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Mežica   20 ogledov 0
OBČINA MEŽICA - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Mežica, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Kulturni objekti v občini Mežica   10 ogledov 0
OBČINA MEŽICA - Seznam kulturnih objektov v občini Mežica. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML