Podatki

2 najdeni zbirki

Show Search Facets »
Javni sektor
Pregled objavljenih pogodb po oddaji javnega naročila   104 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ - Zavezanci po ZDIJZ, ki nastopajo kot naročniki, koncedenti ali javni partnerji, po oddaji javnega naročila, podelitve koncesije ali izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva na podlagi... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Zbirka obvestil v zvezi s postopki javnih naročil   65 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ - Naročniki v skladu z določili ZJN-3 in ZJNPOV na portalu javnih naročil objavljajo obvestila v zvezi izvajanja postopkov v obliki obrazcev. Podatki v obvestilih so različni od vrste... Nadaljujte z branjem ...
HTML