Javni sektor

60 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Javni sektor
Seznam nosilcev nacionalnih etalonov v RS   114 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO, TURIZEM IN ŠPORT - URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MEROSLOVJE - V skladu z Zakonom o meroslovju (Ur. l. RS, št. 26/05-uradno prečiščeno besedilo) in Pravilnikom o nacionalnih etalonih(Ur. l. RS, št. 51/07, 63/08 in 59/14) je v RS vzpostavljen... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Pripombe IP na predloge predpisov   105 ogledov 0
INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC - Seznam pripomb, ki jih je Informacijski pooblaščenec dal na posamezne predloge predpisov oz. sprememb predpisov. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Vprašanja in pobude državnih svetnikov in državnih svetnic   87 ogledov 0
DRŽAVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE - V tej zbirki se nahajajo vsa vprašanja in pobude, ki jih državni svetniki naslovijo na različne institucije v državi. Vprašanja in pobude so prikazane pri vsakem državnem svetniku... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Imenik preizkušenih državnih revizorjev   74 ogledov 0
RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE - Seznam posameznikov, ki imajo pridobljen naziv preizkušeni državni revizor po Zakonu o računskem sodišču, in datum pridobitve naziva. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Seznam pisnih obvestil o povezavi zbirk osebnih podatkov   71 ogledov 0
INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC - Gre za obvestila upravljavcev o povezovanju zbirk osebnih podatkov. Upravljavci osebnih podatkov, ki povezuje dve ali več zbirk osebnih podatkov, ki se vodijo za različne namene, so... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Seja Državnega sveta   69 ogledov 0
DRŽAVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE - seznam rednih in izrednih sej Državnega sveta z vabili (dnevni red, materiali, avdio-video posnetki sej) Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Evidenca članic in članov Občinskega sveta Občine Kamnik   56 ogledov 0
OBČINA KAMNIK - Zbirka vsebuje podatke o članicah in članih Občinskega sveta Občine Kamnik za mandatno obdobje 2018-2022, liste, na katerih so bili izvoljeni in volilne enote. Poleg tega pa so objavljeni... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Šifrant Državnega sveta   48 ogledov 0
DRŽAVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE - Gre za osnovne podatke o državnih svetnikih (fotografija, kratek CV), član katere interesne skupine je in v katerih komisijah Državnega sveta deluje. Prav tako so na voljo podatki o... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Seznam subjektov, za katere velja omejitev poslovanja z Občino Kamnik   26 ogledov 0
OBČINA KAMNIK - V skladu s 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20) velja omejitev poslovanja Občine Kamnik z... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Evidenca oddanih javnih naročil Občine Pivka   16 ogledov 0
OBČINA PIVKA - Občina vodi evidenco oddanih javnih naročil, ki je dostopna na Portalu javnih naročil. Nadaljujte z branjem ...
HTML