Podatki

3 najdene zbirke

Show Search Facets »
Okolje in prostor
Kataster Varovalnih gozdov   510 ogledov 0
ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE Ljubljana - Podatkovni niz prikazuje grafične in atributne podatke o varovalnih gozdovih., ki jih uporabnik prejme v izmenjevalnih datotekah. Kataster varovalnih gozdov je temeljna evidenca o... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Požarno ogroženi gozdovi   140 ogledov 0
ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE Ljubljana - Zavod za gozdove Slovenije v skladu s 12. členom pravilnika o varstvu gozdov (Uradni list RS, št. 114/2009) v okviru izdelave gozdnogospodarskih načrtov opravi razvrstitev gozdov po... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Kataster Gozdnih rezervatov   122 ogledov 0
ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE Ljubljana - Podatkovni niz prikazuje grafične in atributne podatke o gozdovih s posebnim namenom brez ukrepanja (gozdnih rezervatih), ki jih uporabnik prejme v izmenjevalni datoteki. Podatki... Nadaljujte z branjem ...
HTML