Okolje in prostor

5 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Okolje in prostor
Namenska raba prostora   2453 ogledov 1
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR - Namenska raba prostora je s prostorskimi akti določena raba površin in objektov, ki ob upoštevanju pretežnosti in prepletanja dopustnih dejavnosti določa namen, za katerega se lahko te... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Zbirka prostorskih aktov   251 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR - V zbirki prostorskih aktov se vodijo in vzdržujejo podatki o pravnem stanju v prostoru na podlagi prostorskih aktov vključno s podatki, ki nastanejo v postopkih njihove priprave. Zbirka... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Seznam zbirk podatkov o pravnih režimih   161 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR - Seznam zbirk podatkov o pravnih režimih vsebuje podatke o posameznih zbirkah podatkov o pravnih režimih, ki so vključene v storitve prostorskega informacijskega sistema. Zbirke podatkov... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Zbirka upravnih aktov na področju graditve   136 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR - V zbirki upravnih aktov s področja graditve se vodijo podatki o: - gradbenih dovoljenjih, - uporabnih dovoljenjih in - upravnih aktih, izdanih v inšpekcijskem postopku. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Območja prostorskih aktov   78 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR - Območja prostorskih aktov so: - območja državnih prostorskih aktov, - območja regionalnih prostorskih planov, - območja občinskih prostorskih planov in aktov, - območja... Nadaljujte z branjem ...
HTML