Podatki

9 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Promet in infrastruktura
Statistični podatki o opravljanju vozniških izpitov   261 ogledov 0
JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST PROMETA - Javna agencija RS za varnost prometa vodi dvomesečno in letno statistiko uspešnosti kandidatov na vozniškem izpitu po posameznih izpitnih centrih. Statistika je razdeljena na teoretični... Nadaljujte z branjem ...
PDF
 
Okolje in prostor
Lokalna in regionalna razvojna jedra   2 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Namen raziskave je proučiti razvojne potenciale, inovativne akterje in podporne institucije (kot so inkubatorji in tehnološki parki), kako se v neki regiji oblikujejo, kako med seboj... Nadaljujte z branjem ...
PDF
 
Sociala in zaposlovanje
Prihodnost držav blaginje, 2015   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Mednarodni projekt "Welfare State Futures: Our Children's Europe", je potekal v okviru NORFACE Welfare State Futures raziskovalnega programa pod koordinatorstvom Univerze v... Nadaljujte z branjem ...
PDF
 
Prebivalstvo in družba
Pripravljenost na evakuacijo v primeru jedrske nesreče, 2012   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Čeprav je verjetnost jedrske nesreče majhna, je odgovorno, da se vsaka skupnost, ki živi in deluje v bližini jedrskega objekta, na to možnost pripravlja. S tem namenom je bila... Nadaljujte z branjem ...
PDF
TXT
 
Prebivalstvo in družba
Zgodovina Medijev, 2020   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Namen raziskave je spoznati rabo radia v zgodovinski perspektivi v slovenskem prostoru in predvsem njegov pomen v vsakdanjem življenju ljudi v preteklosti. Raziskava izhaja iz... Nadaljujte z branjem ...
PDF
 
Prebivalstvo in družba
Zgodovina medijev, 2019   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Namen raziskave je spoznati rabo medija - Walkmana, v zgodovinski perspektivi in njegov pomen v vsakdanjem življenju v preteklosti. Izhajamo iz teoretskih izhodišč medijskih... Nadaljujte z branjem ...
PDF
 
Znanost in tehnologija
Odprti podatki   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - V okviru projekta Odprti podatki je bil pripravljen pregled stanja na področju skrbi za raziskovalne podatke v Sloveniji. Identificirani so bili problemi, postopki in rešitve v... Nadaljujte z branjem ...
PDF
 
Znanost in tehnologija
Uspešnost samostojnih inovatorjev v Sloveniji   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Namen raziskave je bil proučiti problematiko samostojnih inovatorjev, ki je tudi v mednarodnem merilu relativno malo raziskana. Informacije so bile zbrane z osebnimi intervjuji posameznih... Nadaljujte z branjem ...
PDF
 
Gospodarstvo
Visokotehnološka podjetja - vpliv organizacijske kulture in socialnih omrežij na prenos znanja   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Raziskava proučuje povezavo organizacijske kulture, socialnega kapitala in prenosa znanja v okviru majhnih in srednje velikih visokotehnoloških podjetij. Na temelju... Nadaljujte z branjem ...
PDF