Podatki

4 najdene zbirke

Show Search Facets »
Izobraževanje. kultura in šport
Evidenca prejemnikov sredstev za sofinanciranje programov dejavnosti drugih društev in zvez iz proračuna Občine Ormož   39 ogledov 0
OBČINA ORMOŽ - Evidenca vsebuje podatke o prejemnikih in višini sredstev dodeljenih na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov dejavnosti drugih društev in zvez iz proračuna Občine Ormož Nadaljujte z branjem ...
XLS
PROG. VMESNIK
 
Gospodarstvo
Register lokalnih turističnih vodnikov Destinacije Jeruzalem Slovenija   33 ogledov 0
OBČINA ORMOŽ - Zbirka vsebuje podatke o turističnih vodnikih, to so osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti turističnega vodenja na območju Destinacije Jeruzalem Slovenija. Nadaljujte z branjem ...
XLS
PROG. VMESNIK
 
Gospodarstvo
Evidenca javno zasebnih partnerstev   17 ogledov 0
OBČINA ORMOŽ - Evidenca vsebuje podatke o javno zasebnih partnerstvih in ostalih koncesijah ter zdravstvenih koncesijah. Evidenca se letno ažurira in posreduje na Ministrstvo za finance. Nadaljujte z branjem ...
XLS
PROG. VMESNIK
 
Izobraževanje. kultura in šport
Evidenca prejemnikov sredstev po razpisu za sofinanciranje prireditev in pokroviteljstev v občini Ormož v letu 2021   12 ogledov 0
OBČINA ORMOŽ - Evidenca vsebuje podatke o prejemnikih in višini sredstev dodeljenih in nakazanih na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje prireditev in pokroviteljstev v občini Ormož v letu 2021. Nadaljujte z branjem ...
XLS
PROG. VMESNIK